SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM?

İşveren Sorumluluk Sigortası Nedir ?

İş kazaları sonucunda çalışanın sosyal güvencesinin karşılamış olduğu masrafları ilgili kazadaki işverenin kusuru oranında işverene yaptığı rücuyu karşılayan poliçeye işveren sorumluk poliçesi denmektedir.

Bildiğiniz gibi ülkemizde iş kazalarını azaltmak için iş sağlığı ve güvenliğini artırıcı bir dizi önlemler alınmaktadır.Bu önlemler, üretimin temel kaynağı olan çalışanlar için ve dolayısıyla üretimin devamlılığı için en önemli etkendir.

Alınan tüm önlemlere rağmen tehlikeli ve az tehlikeli iş kollarında halen yüksek oranlarda iş kazaları gözükmektedir SGK istatistiklerine göre ( http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari) 2019 yılında Türkiye'de 422 binin üzerinde iş kazası ve meslek hastalığı meydana gelmiştir bunlardan 17 bini Konya ilinde oluşmuştur

Ekonominin saç ayaklarından biri olan sigorta sektörü, günümüz ekonomisinin can damarı olan üreticileri verdiği teminatlar ile korumakta ve güvence altına almaktadır.

Sigorta poliçesinin doğru yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;


1-) Toplam SGK lı çalışan sayısı,
2-) Çalışanların Yıllık brüt ücret toplamı,
3-) Faaliyet gösterilen riziko adresleri, mutlaka poliçede belirtilmesi gereken hususlardır.

Tüm bunlar dikkate alınarak yaptırılan bir işveren sorumluluk poliçesi ile işverenler çalışanlarına ve sorumluluklarına karşı güvence altına girerken bu sayede üretimin devamlılığını da güvence altına almaktadır.