SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM?

Eksik ve Aşkın Sigorta Nedir ?

Sigorta poliçeleri düzenlenirken, sigorta bedelleri sigortalının beyanı esas alınarak belirlenmektedir. Meydana gelen  hasar sonrası yapılan beyan kontrollerinde çıkan, fazla ya da eksik bedel hasardan kesinti yapılmaktadır. Eksik hasar mağduriyeti yaşamamak için kumpir düzenlenirken ilgili sigorta şirketinden mutabakatlı ''Kıymet Takdiri'' raporu hazırlanması istenmelidir. 

Şöyle ki bir fabrika için iş yeri sigortası düzenlenirken bina değeri için yazılmış olan bedel fabrikanın satış değeri değil o binanın yeniden yapım değeri olmalıdır. Bu bedel belirlenirken değerin güncel olmasına dikkat edilmelidir şayet binanın yapım değerinden aşağı yazılması halinde, oluşacak hasarda düşük yazılan oran kadar hasar eksik alınacak(eksik sigorta), aynı şekilde fazla yazılması durumunda da fazla yazılan oran kadar hasarda eksiltme yapılacaktır fakat ''aşkın sigorta'' gerçekleşmiş ise değerin olması gereken değerinden yüksek belirtilmesi, günümüzde sigorta şirketleri tarafından iyi niyet prensibi ile hasardan düşüşü yapılmamaktadır.

Aynı şekilde makine kırılması poliçelerinde makinelerin değerinin 0 olarak belirtilmesi gerekmektedir. Çünkü makinenin pert olması durumumda 0 değeri veya 0 imalatı yok ise ikame Bedeli ödenecektir. Yangın sigortalarında belirtilecek olan makine değerleri ikinci el değerinden ödeme yapılacağı için ikinci el değeri olmak zorundadır.

Eksik Sigorta mağduriyeti yaşamamak için poliçe düzenlenirken mutabakatlı ''Kıymet Takdiri'' raporu  hazırlanması, hasar zamanında oluşacak mağduriyetleri en baştan giderecektir.

Endüstriyel poliçelerde ya doğru poliçeyi yapmak ya da hiç yapmamak en doğrusudur. Hatalı ya da eksik düzenlenecek sigorta poliçesi, hasar anında sigortalıyı daha büyük sıkıntılarla uğraştıracaktır. Bu sebeple endüstriyel poliçelerde tecrübeli acenteler ile doğru referans ile doğru teminatları sağlayan tecrübeli sigorta şirketleri tercih edilmelidir.